Blagov Istatov vraagt teveel 1978

Waar gebeurd: Een emotionele FC Utrecht-supporter paaide zaterdag­avond - "namens erg veel suppor­ters" - tijdens FC Utrecht - FC VVV journalisten om een artikel ten gun­ste van de in Utrecht geliefde doel­man Blagoje Istatov te produceren. Wat is er aan de hand? FC Utrecht­ trainer Han Berger passeerde Ista­tov en liet Hans van Breukelen het doel verdedigen. Berger ging er van­uit dat Istatov niet meer zal spelen, omdat Istatov weggaat bij FC Utrecht.
Dat laatste werd afgelopen vrijdag duidelijk. Toen zaten FC Utrecht en Istatov rond de tafel om over een nieuw contract te spreken. Istatov wilde een forse verhoging, die FC Utrecht niet wenste te over­bruggen. De Joegoslaaf verdient momenteel rond de 60.000 gulden per jaar en wilde dat bedrag ge­bracht zien tot rond de 100.000 gul­den. Geruchten dat Istatov een ver­dubbeling van zijn salaris eiste zijn overigens ongegrond. Er was trou­wens ook sprake van dat Istatov voor twee seizoenen 175.000 gul­den verlangde, maar dat bericht bleef onbevestigd. Istatov werd des­tijds door tussenkomst van Sacha Hristic voor een laag bedrag weg­gehaald uit Joegoslavië.

Blagoje Is­tatov, die drie seizoenen bij FC Utrecht heeft gespeeld: "Ik heb hier altijd goed gepresteerd. Ik vond dat daar iets tegenover moest staan; zeker omdat FC Utrecht mij graag wilde houden. Ik kan me dan niet voorstellen dat ze me ineens op de bank neerzetten. Zoiets is onbegrij­pelijk. Als ze me willen verkopen zijn ze er ook mee gebaat dat ik speel." Dat laatste is niet helemaal ­juist, omdat eventuele gegadigden ongetwijfeld op de hoogte zijn van de capaciteiten van Istatov, en bo­vendien bedraagt de vraagprijs voor Istatov niet meer dan 65.000 gul­den. Istatov schermt inmiddels met contacten die hij met andere clubs zou hebben. Hij zegt: "Daarbij zijn ook Nederlandse clubs. Namen noem ik niet, alles zit nog in een te vroeg stadium. Verder is er ook nog belangstelling voor me van een Franse club." Istatov wilde niet ont­kennen dat hij de bespreking van vrijdag voortijdig verliet. FC Utrecht ­voorzitter Cees Werkhoven: "De zaak ligt erg simpel. Het was on­mogelijk om financieel rond te komen. De bedragen liggen veel te ver uit elkaar. Wij kunnen echt niet be­talen wat Istatov aan salaris en handgeld vraagt. Ons standpunt was en is nog dat we Istatov graag willen houden. Hij heeft altijd goed werk voor FC Utrecht gedaan. Maar hij blijft bij z'n eisen, het was on­mogelijk om tot een compromis te komen."De beslissing om Istatov te passe­ren is afkomstig van Han Berger. Cees Werkhoven: "Wij hebben die beslissing aan Berger overgelaten. Het lijkt ons een juiste keuze, om­dat het wel zeker is dat FC Utrecht heeft gebroken met Istatov." Han Berger: "Ik heb niets met het financiële gedeelte te maken, alleen met het sportieve gedeelte. Ik heb be­grepen dat het verschil tussen vraag en aanbod te groot is. Verder be­moei ik me niet met contracten. Ik zag geen grond om met de spelers overleg te plegen. Ik bepaal tenslot­te wie er in het doel staat. Ik heb het volste vertrouwen in Hans van Breukelen. Die jongen heeft kwali­teiten genoeg voor de eredivisie, dat heb je tegen FC VVV kunnen zien. Van Breukelen heeft inmiddels ook voor een jaar bijgetekend.

Ik ga er vanuit dat ik alleen nog met Van Breukelen te maken heb. De spelers staan ook allemaal achter die be­slissing." Piet Hamberg (persoon­lijke vriend van Blagoje Istatov) denkt daar anders over: "Ik vind het een erg lullig beslissing van Berger. Nee, hij heeft het er niet met ons over gehad. Ik vind deze handel­swijze niet correct. Istatov had zater­dag moeten keepen." Berger, ge­confronteerd met deze uitlating: "De mening van Hamberg is niet objectief te noemen, het zijn ten­slotte vrienden van elkaar. Joop van Maurik zal er wel net zo over den­ken. Dat is ook een vriend van Is­tatov. Ik kan me wel voorstellen dat zij zo reageren. Kijk, Istatov hoeft helemaal niet weg. Wij hebben ge­probeerd om hem te houden.

Maar de positie van Van Breukelen is erg sterk. Hij is pas 22, hij heeft kwali­teiten, ik blijf erbij dat het meren­deel van de spelers achter Van Breukelen staat. Ik kan me wel voor­stellen dat Istatov gepikeerd is. Ik heb altijd goed met hem kunnen sa­menwerken. Maar als er op een ge­geven moment een eind komt aan een arbeidsovereenkomst die blijk­baar niet wordt verlengd, dan houdt alles op. Ik vind dat ik correct heb gehandeld door Hans van Breukelen nu al een kans te geven. Met hem moet ik verder volgend jaar, niet met Istatov. Ik heb niets te maken met degradatie. FC Utrecht heeft geen geld om een andere keeper te kopen. Ik moet dus Van Breukelen testen, en daarom speelt hij de res­terende wedstrijden van dit seizoen en niemand anders.We gaan nu op zoek naar een tweede keeper. Lloyd Doesburg? Nee, die hebben we bij Elinkwijk weggehaald, die is pas 17, die komt zeker nog niet in aan­merking. We kijken nog verder." ·Overigens blijkt "het merendeel van de spelers" waar Berger het over heeft, danig tegen te vallen. Ton Wickel, lid van de spelersraad: "Het is een beslissing van de trainer al­leen, ook de spelersraad is er niet in gekend. Ik vind het tamelijk lullig voor Istatov dat hij aan het eind van een seizoen waarin hij goed heeft gespeeld en veel wedstrijden voor ons heeft gered, zoals laatst nog tegen Feyenoord, nu op de bank te­recht is gekomen. Zeker omdat hij van club gaat veranderen. Ik had persoonlijk liever gezien dat Istatov het seizoen bij ons gewoon had uit­gemaakt. Je krijgt na de competitie ook nog een periode waarin we een aantal wedstrijden gaan spelen. Ik vind die periode geschikter om Van Breukelen te testen."

De spelersraad (Ries Cote, Leo van Veen en Ton Wickel) heeft inmid­dels een gesprek aangevraagd met het bestuur. Ton Wickel: "Dat heb­ben we gedaan omdat een hoop jongens het niet eens is met de be­slissing om Istatov ernaast te zet­ten. Wij willen wel eens weten hoe die zaak precies zit." Veel is er van dat gesprek niet te verwachten. Voorzitter Werkhoven: "Als de spe­lers kunnen zorgen voor een tege­moetkoming wat betreft het financiële verschil, dan zorgen wij voor de rest. Ik verwacht niet zoveel van het gesprek. Wij staan volledig ach­ter de beslissing van Berger. We zullen de argumenten van de spe­lersraad aanhoren, dat recht hebben de spelers, maar er zal beslist niets aan de situatie veranderen."

Supportersvereniging FC Utrecht

De SupportersVereniging FC Utrecht (SVFCU) is de officiële supportersvereniging van FC Utrecht en vertegenwoordigt met ruim 5.500 leden een aanzienlijk deel van de Utrechtse achterban.

Lid worden?